Regulament

Conferenţiarul universitar dr. TIBERIU FRENŢIU

S-a născut la 6 iulie 1960 în Oraşul Teiuş, judeţul Alba. Tatăl său a fost muncitor la CFR în Staţia Coşlariu, iar mama a fost casnică. A urmat şcoala primară şi gimnaziul în satele Peţelca respectiv Căpud, aflate lângă Teiuş, peste Mureş. A copilărit sub influenţa unui unchi (unchiul Toader) care, deşi era om simplu de la ţară, avea o deosebită cultură literară, fiind autor de poezii pentru copii, portrete şi pasteluri. Atras de locurile natale, pe care le poartă în suflet, se întoarce periodic în satul în care a copilărit, chiar dacă nu mai are pe nimeni în viaţă acolo. Îi place să stea de vorbă cu oamenii locului să le asculte necazurile şi bucuriile lor.

In perioada copilăriei a fost atras mai mult de istorie, fiind impresionat de profesorul de istorie Mărină Nicolae. La terminarea gimnaziului, diriginta sa, Florea Elena, care era profesoară de limba franceză şi nu de chimie, i-a spus: „pentru tine ar fi bine să urmezi un liceu cu profil de chimie”. Răspunsul său de copil a fost în glumă:  „De ce?  Să mă aprind de la lampa cu petrol !”. Atunci nici nu ştia că va ajunge să fie pasionat de chimie. Tatăl său, fiind CFR-ist, i-a spus că ar fi bine să urmeze un liceu de transporturi „şi să intre la gară, ca mecanic de locomotivă pentru că este o meserie bine plătită”. A aflat însă de liceul teoretic „Avram Iancu” din Aiud, care în acea perioada avea aproape 150 de ani de existenţă, şi pentru că voia să înveţe carte, a hotărât împreună cu părinţii, să urmeze acel liceu.

Astfel, în perioada 1975-1977 a urmat cursurile renumitului liceu, care i-au schimbat destinul. Acolo a făcut deîndată cunoştiinţă cu admirabilul profesor de chimie, Ossi Horovitz (originar din Ocna Mureş şi prezentat pe site-ul OcnaMureşOnline), un om deosebit de competent şi de o omenie rar întâlnită, care i-a marcat toată viaţa. A învăţat de la acesta atât „abecedarul chimiei”, cât şi „miraculoasele proprietăţi ale subtanţelor chimice de a reacţiona între ele”. De asemenea, de la dânsul a învăţat să judece logic problemele legate de chimie. Ca un elev pasionat de chimie (care i-a devenit un hoby) a început, sub îndrumarea acestuia, o corespondenţă cu Revista de Fizică şi Chimie, atât ca autor cât şi rezolvator de probleme. Pentru tot ceea ce a făcut profesorul pentru el, îi poartă o deosebită recunoştiinţă.

In anul 1977, sub lozinca  formării omului nou care trebuia să fie cât mai puţin şcolit, toate liceele teoretice au fost desfiinţate, iar liceul „Avram Iancu” a fost transformat într-un Grup de mecanici auto, disciplina chimie fiind scoasă din curicula acestui profil. Aceasta a fost o adevărată tragedie, deoarece trebuia să întrerupă colaborarea cu discipolul său. La propunerea dânsului s-a transferat doi ani la Liceul Industrial de Chimie din Ocna-Mureş, secţia Chimie, pe care l-a terminat în anul 1979. Aici a colaborat cu doamna profesoară Rizea Maria, proaspăt absolventă a Facultăţii de Chimie din Cluj.

A mai continuat colaborarea cu domnul Horovitz, cu toate că nu mai era profesorul său direct, pe care îl vizita de fiecare dată când acesta venea de la Cluj în Ocna Mureş. In anul III de Liceu la Ocna-Mures, a obţinut o menţiune la faza pe ţară (Făgăraş 1978) a Olimpiadei de meserii (Tehnologie chimică anorganică).

După stagiul militar, din 1980 a urmat cursurile Facultăţii de Tehnologie Chimică a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, pe care a absolvit-o în 1985. In această  perioadă a beneficiat de colaborarea cu profesorul de Analiză instrumentală, Cordoş Emil (pe atunci prodecan). A fost remarcat de profesor încă din anul I, când a început să lucreze în cadrul unui grup de cercetare coordonat de acesta, devenit mai târziu  Institutul de cercetare pentru instrumentaţie analitică (ICIA Cluj-Napoca). De la dânsul a învăţat rigurozitatea ştiinţifică în domeniul cercetării. A fost marcat de o propoziţie simplă a profesorului, cel care a pus bazele cercetării în România în domeniul spectrometriei analitice cu surse de plasmă: „spectrometria este o artă”.

În 1985, după susţinerea lucrării de diplomă cu titlul: „Sinteza ureei şi determinarea biuretului din ureea topită prin spectrometrie de absorbţie moleculară”, sub conducerea profesorului Emil Cordoş, obţine licenţierea în Inginerie chimică pentru chimie anorganică tehnologică.

            După terminarea studiilor, între 1985-1987 a lucrat ca inginer la Fabrica de îngrăşăminte chimice din Arad, între 1987-1989 – la Institutul de Inginerie Tehnologică, Cercetare, Proiectare şi Producţie pentru Industria Chimică Anorganică şi a Metalelor Neferoase din Bucureşti ca inginer proiectant de instalaţii chimice în industria metalelor neferoase (obţinere de titan şi zirconiu).

            Tiberiu Frenţiu şi-a continuat pregătirea profesională de success înscriindu-se la doctorat  în Chimie la Universitatea Babeş-Bolyai, avand conducător stiinţific pe mentorul său, prof. dr. Emil Cordoş. În acest scop se mută cu serviciul la Cluj-Napoca, la filiala Interprinderii de  Instrumentaţie Analitică şi Echipmente pentru Cercetare (1989–1990).

Tot în 1990 devine asistent la Universitatea Babes-Bolyai, Facultatea de Chimie şi  Inginerie Chimică, Departmentul de Chimie Analitică, fiind acum chiar coleg cu profesorul Ossi Horovitz, îndrumătorul său din liceu, care s-a mutat între timp la Universitatea clujeană. În 1996 Tiberiu Frenţiu, sub conducerea prof. dr. Emil Cordoş, a susţinut teza de doctorat cu titlul: „Spectrometrie analitică cu plasmă cuplată capacitiv în radiofrecvenţă” şi a avansat în funcţia de lector. În urma unei activităţi didactice şi de cercetare deosebite, în anul 2000 a avansat conferenţiar. 

Şi-a continuat preocupările de cercetare în domeniul spectrometriei analitice cu surse de plasmă, atât la facultate cât şi, după 2000, în cadrul Institutului de Cercetare pentru Instrumentaţie Analitică, ce îl avea ca director pe atunci pe acelaşi valoros profesor Emil Cordoş. În perioada 2007 – 2012 a fost Şeful Catedrei de Chimie analitică a Facultăţii de Chimie şi Inginerie Chimică.

            În cadrul activităţii didactice a predat disciplinele: Analiza instrumentală, metode de separare şi monitorizarea factorilor de mediu, Chimie analitică instrumentală, Controlul analitic al compuşilor chimici,la nivel de licenţă,Controlul alimentelor, Monitorizarea Mediului prin metode analitice moderne şi Analiza prin speciere elementală şi imagistică chimică la nivel master.   

            A realizat în colaborare trei cărţi în Editura Institutului Naţional de Optoelectronică: Analiza prin spectrometria atomică, Analiza prin spectrometrie de absorbţie moleculară în ultraviolet-vizibil şi Spectrometrie atomică analitică cu surse de plasmă.

            Domeniile de cercetare în care s-a afirmat sunt: metode spectrale de analiză prin emisie şi fluorescenţă atomică în plasma cuplată capacitiv, analiza de speciere chimică a arsenului şi a metalelor grele, studii de evaluare poluare a mediului cu metale prioritar periculoase analizate prin spectrometrie de emisie atomică şi de masă în plasma cuplată inductiv, metode spectrale de analiză a materialelor.

            A publicat singur sau în colaborare 53 de articole ştiinţifice de categorie ISI (citate la Institute of Scientific Information), 16 articole în volume Proceedings de Conferinţe şi 34  în alte publicaţii în ţară şi străinătate. A mai prezentat 58 de lucrări ştiinţifice în Conferinţe internaţionale şi 36 în Conferinţe naţionale. 

            Experienţa profesională a conferenţiarului Tiberiu Frenţiu s-a concretizat în rezolvarea unui număr mare de proiecte de cercetare şi aplicare a rezultatelor acestora, ca membru în echipele de cercetare, sau ca director. Au fost astfel finalizate 2 Proiecte internaţionale, 2 Granturi CNCSIS, 2 Programe ORIZONT 2000, 2 Programe NUCLEU, 12 Proiecte PNCDI, 13 Proiecte CEEX, 1 Proiect CORINT, 1 Proiect cu Banca Mondială. În cadrul Grupului de Spectroscopie Optică Analitică (AOS), pe care îl conduce în prezent, desfăşoară cercetări în direcţiile: echipamentelor miniaturizate cu microtorţe de plasmă cuplată capacitiv şi tehnologii analitice pentru determinarea multielementală simultană utilizate în controlul mediului şi alimentelor.

            Domnul conferenţiar Tiberiu Frenţiu, produs al unor şcoli prestigioase din centrul Ardealului, între care şi Liceul de Chimie din Ocna Mureş, prin rezultatele sale excepţionale, obţinute cu multă hotărâre şi muncă, vine să arate tineretului din zonă că este întru totul posibilă realizarea unor cariere profesionale strălucite. Este unul dintre cele mai importante lucruri din viaţă, care aduce satisfacţii deosebite. Probabil, dânsul va dezvolta personal această idee a “tehnologiei” succesului, la aniversarea a 40 de ani ai Liceului Tehnologic din Ocna Mureş din această toamnă.

                                                                                    Prof.dr.ing. Mircea Aurel Ciugudean

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support