Regulament

Cristea Vasile Mircea – Conferenţiar universitar, cercetător

S-a născut la 16 mai 1961 în Ocna Mureş, str. Colonia Dumbrava, casa părinţilor fiind situată la doar câţiva paşi de Uzinele de Produse Sodice, UPSOM. Privind în urmă mărturiseşte:

„Deşi am înţeles doar după anii copilăriei, această apropiere de locul în care s-au format generaţii valoroase de tehnicieni şi ingineri pentru întreaga industrie românească mi-a marcat puternic viitorul. Mulţi ani după ce am părăsit oraşul Ocna-Mureş mi-au lipsit sunetul sirenei de la termocentrală, care îmi amintea de trecerea imperturbabilă a timpului, zumzetul ventilatoarelor şi compresoarelor sau zgomotul căderii pietrelor de calcar în drumul lor către cuptoarele de var. Fiind copil, mereu m-am întrebat ce se întâmplă de fapt acolo şi de ce? Răspunsuri la întrebările mele am aflat mai târziu, dar fascinaţia înţelegerii lor a rămas o provocare ce mi-a produs mereu plăcerea descifrării unor enigme”.

Tatăl, economist la UPSOM, era un om al locului, iubit şi apreciat pentru omenia sa, iar mama, tehnician constructor, o femeie energică şi plină de iniţiativă. Ei i-au fost modele de urmat în viaţă.

A parcurs clasele V-VII şi primii doi ani de liceu, 1972-1978, la Liceul Teoretic din ”Bosnia” iar ultimii doi de liceu la Liceul Industrial de Chimie. Profesorii pe care i-a avut în acei ani au reprezentat izvorul de aur de la care şi-a împlinit setea de cunoaştere şi i-au deschis poarta spre orizonturi noi, la acea vreme nebănuite. Parcursul mixt de liceu a îmbinat tradiţia şcolii teoretice cu pragmatismul dezvoltării industriale, specific acelei perioade. Îşi aduce aminte de această perioadă:

„După mutarea la Liceul Industrial de Chimie, orele de matematică le făceam în internatul liceului, cu Domnul Profesor Mirion Vasile, într-o sală special amenajată în care intram doar cu pantofi de sport sau de casă. Aceasta mi-a creat, în ascuns, instinctul şi convingerea că ai nevoie şi de o curăţenie şi deschidere a spiritului pentru a putea pătrunde şi primi darurile cunoaşterii oferite de profesorii noştri”.

După liceu, a ales să urmeze Facultatea de Electrotehnică, Specializarea Automatizări şi Calculatoare din cadrul Universităţii Politehnice Cluj-Napoca, pe care a absolvit-o în anul 1986.

După absolvirea facultăţii, înainte de începerea stagiului la o unitate de cercetare, a decis să-şi înceapă activitatea de inginer automatist la UPSOM. Aici a cunoscut şi înţeles modul în care adevărurile teoretice se manifestă în realitatea practică şi că pentru a le pune în armonie trebuie să le dedici devotament în studiu şi muncă susţinută. Din anul 1989 a devenitŞef de Atelier Automatizări şi Tehnica Măsurării, având ca domeniu de activitate: proiectarea şi executarea de noi sisteme de măsură şi reglare, întreţinerea şi repararea acestora, urmărirea îndeplinirii normelor metrologice pentru instrumentaţia de măsură şi reglare din instalaţiile industriale ale UPSOM.

începând din anul 1994 a devenit cadru didactic la Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică a Universităţii Babeş-Bolyai, UBB, din Cluj-Napoca.

În anul 1999 a obţinut titlul de doctor-inginer în specializarea Automatică, cu teza intitulată ”Reglarea Predictivă după Model a Instalaţiei de Cracare Catalitică”.

Activitatea didactică desfăşurată de-a lungul anilor cuprinde predarea şi îndrumarea activităţilor de laborator şi seminar pentru discipline precum: Teoria Sistemelor, Automatizarea Proceselor Chimice, Conducerea Evoluată a Proceselor Chimice, Inteligenţă Artificială, Modelarea matematică a Proceselor şi Utilizarea Calculatoarelor în Chimie şi Ingineria Chimică.

Activitatea de cercetare a fost îndreptată spre modelarea, simularea şi dezvoltarea de algoritmi de conducere pentru sisteme chimice multivariabile, liniare şi neliniare, cu parametri distribuiţi sau concentraţi, utilizând metode analitice sau statistice (reţele neuronale artificiale, sisteme fuzzy), aplicaţii ale instrumentelor ingineriei de proces în medicină şi bioinginerie, reglarea predictivă după model liniară şi neliniară, reglarea fuzzy, hardware şi software pentru achiziţie de date şi control. Aceasta se reflectă în 3 cărţi şi 2 îndrumătoare de laborator precum şi în peste 100 de articole ştiinţifice publicate în reviste de specialitate sau prezentate la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale.

Activitatea de cercetare şi publicare a primit recunoaşterea celui mai înalt for al ştiinţei româneşti, Academia Romană, care i-a acordat in anul 2006 premiul Tudor Tănăsescu în Domeniul ştiintei şi Tehnologiei Informaţiei, pentru lucrarea: Model Based Control – Case Studies in Process Engineering, publicată la renumita editură WILEY.

Rezultatele activităţii profesionale ale conferenţiarului universitar Cristea Vasile-Mircea cuprind şi un număr de 6 proiecte de cercetare naţionale şi internaţionale coordonate în calitate de director-responsabil de proiect, precum şi peste 12 proiecte la care a participat ca membru în echipa de cercetare. Face parte din mai multe asociaţii profesionale: Deutsche Gesellschaft fur Chemische Technik und Biotechnologie, Societatea Română de Automatică şi Informatică Tehnică, Societatea Inginerilor Chimişti din România, desfăşurând activităţi în calitate de expert CNCSIS sau PHARE. De-a lungul ultimelor două decenii a participat ca profesor invitat sau în echipa de lucru a unor proiecte comune la colaborări cu universităţi precum Universitatea ETH Zürich, Universitatea din Stuttgart, Universităţile din Barcelona şi Tarragona, Universitatea din Maribor sau Universitatea Naţională de Inginerie din Lima.

In plan administrativ şi de management universitar,   conferenţiarul Cristea Vasile-Mircea a îndeplinit responsabilităţi de şef de catedră şi senator al UBB. De asemenea, îndeplineşte atribuţii de director al Departamentului de Inginerie Chimică la Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică a UBB.

La momentul împlinirii de 40 de ani ai şcolii terminale de la Ocna, apreciază reflexiv:

„Cu ocazia aniversării Liceului de Chimie privesc în urmă cu nostalgia emoţiei despărţirii din anul 1980 care va rămâne mereu vie în mintea şi sufletul meu, cu gândul de recunoştinţă pentru toţi profesorii mei dragi şi cu dobândirea înţelegerii, venită abia cu trecerea timpului, că ceea ce înveţi în anii de liceu va rămâne ca zestre de cunoaştere şi trainic fundament pentru tot ceea ce clădeşti în viitor”.

            Prezentare realizată la sugestia prof. M.A. Ciugudean

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support