Regulament

Prezentare

Grupul Şcolar de Chimie Industrială Ocna Mureş( numindu-se in prezent “Liceul Tehnologic) s-a înfiinţat în 1948, pe lângă Uzinele de Produse Sodice “ Solvay “ , sub denumirea de Şcoala Profesională Chimică.

Pe parcursul deceniilor a funcţionat şi s-a dezvoltat ca şcoală cu profil tehnic, pregătind mii de absolvenţi pe diferite forme de învăţământ, în domenii specifice industriei chimice şi specializări conexe ( mecanică, electrotehnică ). Fiind una dintre puţinele şcoli cu profil industrial chimic la nivel naţional, aici s-au pregătit elevi din toate colţurile ţării la nivel de şcoală profesională şi şcoală de maiştri, cei mai mulţi având contracte cu diferite întreprinderi de profil. Din 1973 s-a numit “Liceul de Chimie Industrială Ocna Mureş “ pregătind absolvenţi de liceu industrial şi şcoală profesională.

După 1989, Uzinele de Produse Sodice Ocna Mureş, principalul beneficiar al forţei de muncă pregătită în Grupul Şcolar de Chimie Industriala Ocna Mureş ( vechea denumire a şcolii), a intrat intr-o etapă prelungită de regres, fapt ce a obligat la orientarea spre alte domenii de

pregătire a elevilor. Acesta este motivul pentru care instituţia noastră a fost nevoită să pună accent pe calificari profesionale cerute pe piaţa forţei de muncă atât în ţară cât şi în comunitatea europeană.

Grupul Şcolar de Chimie Industrială se gaseste in judetul Alba, care face parte din regiunea VII Centru Scoala noastra ofera o instruire in domeniile chimie industrială, mecanică, electrotehnică, comerţ, protecţia mediului.

Grupul şcolar asigură pregătirea prin liceul tehnologic, ruta directă şi ruta progresivă, zi şi seral în acest moment.

In anul scolar 2009-2010 in aceasta scoala au fost inscrisi 354 elevi la cursurile de zi, cu varste cuprinse intre 14-19 ani, la cursurile cu seral si frecventa redusa 110 elevi cu varste cuprinse intre 19-45 ani, rezultând un total de 464 elevi înscrişi.

Scoala are un personal didactic format din 28 persoane, un personal didactic auxiliar de

6 persoane si personal nedidactic 11. În anul 2009 s-au incheiat lucrarile de reabilitare termica a spaţilor de invatamant, constand in schimbarea completa a sistemului de incalzire (inlocuirea centralei termice vechi cu centrale performante montate in 4 cladiri ale scolii, inlocuirea traseelor de incalzire si a caloriferelor, inlocuirea ferestrelor si a usilor cu ferestre si usi termopan, in aceleasi 4 cladiri: scoala noua, scoala veche si 2 cladiri cu ateliere de instruire practica si de productie), s-a inlocuit complet mobilierul scolar, s-au achizitionat carti la biblioteca, echipament sportiv si material didactic performant pentru laboratoarele de fizica, chimie, biologie si tehnologice, toate acestea din fonduri guvernamentale. De asemenea, s-au zugravit din resurse proprii si cu personal propriu sala profesorala,salile de clasa, birourile si coridoarele de la parter, cateva sali de clasa si holurile de la etajele I si II, s-au igienizat grupurile sanitare, s-au executat lucrari de instalatii.

În anul 2009-2010, printr-un proiect scris de O.N.G.-ul ASMEA, şcoala a beneficiat de un Club al Tinerilor care a oferit oportunitatea unei colaborări între cele două licee din localitate şi oportunitatea elevilor de a se înscrie la diferite activităţi desfăsurate aici şi coordonate de cadre didactice din cele două licee.

In acelasi an scolar scoala noastra a fost partenera cu alte scoli din Europa, intr-un proiect cu finantare eurpoeana numit “Introducerea in programele de educatie din scoli ale celor mai bune practice de integrare a elevilor de origine imigranta, a celor de alte culture- interculturalitate, toleranta, adaptare”. Acest proiect a avut ca metoda selectionata “cercetarea jurnalistica”, propusa cu scopul de a incuraja initiative si spiritual civic al tinerilor prin

investigarea cunostintelor asupra diferitelor culture, influenta lor asupra comunitatii locale, cultura si imaginea statului comun. La finalizarea proiectului echipa de coordonatori din scoala noastra a fost promovata intr-un manual de bune practice.

Anul scolar2010-2011 a oferit oportunitatea scolii noastre de a implementa proiectul CEZAR, proiect care se refera la desfasurarea unor activitati remediale si educative ai caror beneficiari sunt 22 de elevi ai scolii.Acest proiect se va derula pana in 2013.

Au fost depuse in anul scolar 2010-2011 proiecte de tip Comenius si Leonardo da Vinci si au fost atrase fonduri destinate elevilor proveniti din familii cu o situatie materiale precara, dar cu rezultate bune la invatatura printrun proiect cu fundatia SOROS.

Printr-un proiect depus de ONG-ul Asmea in parteneriat cu un agent economic din localitate scoala noastra beneficiaza de un centru de consiliere si orientare pentru absolventii si somerii din localitate care nu se pot incadrea pe piata fortei de munca si care in acelasi timp pot participa la cursuri de recalificare organizate in parteneriat cu AJOFM Alba.

In aceiasi masura suntem preocupati de grupurile vulnerabile din scoala si in parteneriat cu ANPR organizam cursuri de recalificare pentru elevii romi din scoala si pentru familiile acestora in vederea integrarii lor pe piata fortei de munca.

S-au stabilit relatii de parteneriat cu 14 parteneri sociali (agenţi economici, organizaţii neguvernamentale) si vom dezvolta in viitor noi colaborari, pe măsura dezvoltării economice a zonei. In vederea atragerii de noi resurse financiare au fost inchiriate spatii nefolosite a caror schimb de destinatie a fost obtinut in 2002 si demaram in acest an scolar procedura necesara schimbarii destinatiei unui alt spatiu nefolosit (vechea centrala dezafectata ) in vederea inchirierii acesteia pentru activitati economice.

Pentru anul scolar 2012-2013, preocupati fiind de situatia economica si sociala din zona vom incerca sa ne indreptam atentia spre noi grupuri tinta si sa ne imbogatim oferta educationala cu noi si speram atractive specializari. In baza analizei economice si a pietei fortei de munca din Regiunea VII Centru (rezultate din PRAI si PLAI) si din zona Ocna Mures, in baza discutiilor si negocierilor cu agentii economici, cu investitorii din zona, cu Consiliul de Dezvoltare Locala Ocna Mures, ne-am orientat spre calificarile profesionale din domeniile in care exista sanse de ocupare a fortei de munca in anii care urmeaza, cum ar fi : electric, protectia mediului, mecanica, comert si domeniul agricultura pentru o clasa de postliceala cu calificarea profesionala tehnician cadastru funciar –topograf si in domeniul sanatate si asistenta pedagogica intentionam sa prindem in planul de scolarizare pentru anul 2013-2014 o clasa postliceala de asistent medical balneofiziokinetoterapie si recuperare motivata de intentia autoritatilor locale de a crea in zona un centru de recuperare si de cerintele pentru aceasta calificare pe piata fortei de munca din zona ( mentionam ca in judetul nostru nu exista aceast specializare). Nu neglijam nici cerintele antreprenorilor locali si in special al unui antreprenor care a cunoscut o rapida dezvoltare in domeniul industriei alimentare motiv care ne determina sa ne orientam spre o noua calificare in domeniul resurse naturale si protectia mediului si anume tehnician in industria alimentara pornind in acest an scolar cu aceasta calificare profesionalape care intentionam sa o fructificam si prin introducerea in planul de scolarizare pentru anul scolar urmator pentru realizarea unei clase profesionale de “ operator procesarea produselor lactate”.

Propunerile din proiectul planului de scolarizare au fost facute in functie de cererea de profesionala, de nevoile pietei muncii, de cerintele de dezvoltare economica si sociala din zona.si in baza acordului autoritatilor locale si a agentilor economici locali si in conformitate cu prevederile art.63. 101-103 din Legea 1/2011 si in conformitate anexa la O.M.E.C.T.S. nr. 6694/20.12.2011, cu structura unitatii de invatamant, cu baza materiala si a personalului didactic calificat, titular al scolii. Solicitarea pentru clasa a IX-a SERAL a fost facuta ca urmare a numarului mare de cereri depuse la secretariatul scolii de catre persoane din zona Ocna Mures care nu au finalizat invatamantul obligatoriu si care la momentul varsta de 18 ani. De asemenea, la stabilirea calificarilor profesionale, s-au solicitat doar cele pentru care unitatea noastra este autorizata ARACIP exceptie facand solicitarea pentru clasa de postliceala cu calificarea tehnician cadastru funciar- topograf , calificarea asistent medical balneofizikokinetoterapie si recuperare si pentru calificarea tehnician in industria alimentara pentru care vom face demersurile de autorizare ARACIP in a doua etapa. Solicitarea acestor clase este motivata de cerintele de recalificare din zona a somerilor, a absolventilor care nu au promovat examenul de bacalaureat , dar si de necesitatea acestei calificari pe piata fortei de munca tinand cont de specificul agricol din zonele rurale limitrofe localitatii, de cerintele serviciului agricol-urbanism din cadrul primariilor din zona si de tendinta existenta in zona de a deveni o zona balneara precum si de procuparea antreprenorilor pentru industria alimentara. Scoala noastra dispune de personal calificat pentru unele specializari, dar pentru care nu exista am semnat declaratii angajament cu specialisti din aceste domenii urmand ca acestia sa fie angajati ca personal asociat al scolii. Pentru instruirea practica am incheiat contracte de colaborare cu agentii economici ( pentru calificarile si clasele noi pentru care nu exista inca conventii de practica).Am fost determinati in realizarea planului de scolarizaresi in demersurile pentru noi autorizari ARACIP de anumite concluzii din analiza comparativă pe ocupaţii a şomajului şi locurilor de muncă vacante înregistrate la AJOFM pentruÎnvăţământprofesional si liceal tehnologic.Pentru acest an scolar vom face demersurile pentru a ne autoriza la nivel gimnazial pentru a putea demara in conformitate cu noile reglementari “ A doua sansa “ pentru cei care nu au finalizat invatamantul obligatoriu si au minim 4 clase, dar vrem sa ne adresam si elevilor de clasa a 5-a care au abilitati sportive si sunt pasionati de fotbal in incercarea de a ne autoriza pentru invatamant sportiv integrat – specializarea fotbal. Profilul dominant la nivel regional al cererii de forță de muncă: mecanică, comerţ, construcţii, economic, industrie textilă şi pielărie, fabricarea produselor din lemn, turism şi alimentaţie, electric , electromecanic, electronică automatizări, industrie alimentară, materiale de construcţii, silvicultură

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support