Regulament

SCOP. OM- STAGII DE PRACTICĂ, CONSILIERE ȘI ORIENTARE PROFESIONALĂ PENTRU ELEVII DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL ȘI TEHNIC DIN OCNA MUREȘ

Program de finanțare

Proiect de parteneriat, din cadrul Programului Operațional Capital Uman, Axa prioritară 6-Educație și competențe Prioritatea de investiție 10.iv

Contract POCU/663/6/14/ ID131628

Partener  Liceul Tehnologic Ocna Mureș

Beneficiar:  SC INFO MIAD SRL

Grupul țintă este format din 182 de elevi de la Partener 1, Liceul Tehnologic Ocna Mureș, de la calificările grupului țintă:

•          Comerciant -vânzător, nivel 3, clasa a XI-a și a X-a, Școala profesională;

•          Mecanic utilaj și instalații în industrie, nivel 3, clasa a XI-a și a X-a, Școala profesională;

•          Tehnician în chimie industrială, nivel 4, clasa a XII-a Liceu seral

•          Tehnician ecolog și protecția calității mediului, nivel 4, clasa a XIII -a seral și clasa a XII-a Liceu seral.

Domeniile de pregătire profesională  și nivelul de pregătire din  Standardele de pregătire profesională pentru calificări profesionale de nivel 3 și 4 al Cadrului național al calificărilor, pentru care se asigură pregătirea prin învățământul profesional și tehnic aprobate prin OMENCS nr. 4121/13.06.2016 sunt:

–           Comerț;/ Școala profesională, nivel 3 

–           Chimie Industrială/ Liceu seral, nivel 4

–           Mecanică; Școala profesională, nivel 3

–           Resurse naturale și protecția mediului/ liceu seral, nivel 4.

Activități în care este implicat grupul țintă:

•          4 stagii de practică națională, timp de 6/8 luni / an de proiect. Temele sunt din curriculum școlar, ales de expertul coordonator de stagii de practică. Locul de desfășurare este la agentul economic partener de practică al Liceului Tehnologic Ocna Mureș și în laboratoarele/ atelierele din Liceul Tehnologic Ocna Mureș;

•          2 firme de exercițiu, câte una în fiecare din cei doi ani de implementare a proiectului;

•          un stagiu de practică transnațională la un partener transnațional, din U.E., la care vor participa 5 elevi selectați din grupul țintă, pe baza unor criterii de selectare, stabilite, conform Subactivității A5.2./ acordul de parteneriat

•          activități de consiliere și orientare profesională.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support